BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

23/11/2018 22:03

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43358 - 04 38455298 - 080 44589
Fax: 04 38234453 - 080 44802
E-mail: ttth@mpi.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.mpi.gov.vn

Thong ke