BỘ NGOẠI GIAO

22/11/2018 23:19

Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 3799200
Fax: 04 37992682
E-mail: ttll.mfa@mofa.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.mofa.gov.vn

Thong ke