BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

23/11/2018 21:37

Địa chỉ: Số 51- 53, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39439915
Fax: 04 39439009
E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn
Địa chỉ Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

Thong ke