Bún Bò Nam Bộ

21/11/2018 22:02

Địa chỉ: 67 Hàng Điếu, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: (04) 39 230 701
Giá trung bình: 30,000 - 55,000 VNĐ

Thong ke