BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội
Điện thoại: 04 38343 911
Fax: 04 3773 6892
E-mail: webmaster@monre.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.monre.gov.vn

BỘ XÂY DỰNG

Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 39740112
Fax: 04 39762153
Địa chỉ Website: http://www.xaydung.gov.vn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,Hà Nội
Điện thoại: 04 39424015 - 04 39420185
Fax: 04 39423291
Địa chỉ Website:
http://www.mt.gov.vn

BỘ NGOẠI GIAO

Địa chỉ: Số 01 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 3799200
Fax: 04 37992682
E-mail: ttll.mfa@mofa.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.mofa.gov.vn

Thong ke