ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA BULGARIA TẠI HÀ NỘI

14/11/2018 21:55

5 Khu Vạn Phúc Núi Trúc, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
ĐT: 04. 3845 2908
Email: bgremb13@fpt.vn
Website: www.mfa.bg

Thong ke