ĐẠI SỨ QUÁN NHÀ NƯỚC PALESTINE TẠI HÀ NỘI

15/11/2018 21:56

6 E4B Khu Ngoại Giao Đoàn, Đặng Văn Ngữ, P.Trung Tự, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội
ĐT: 04. 3852 4013
Email: vnemb@mofa-gov.ps

Thong ke