Hà Nội - Sapa 3 ngày 2 đêm ở khách sạn

 • - Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • - Thời gian: 3 đêm 2 ngày
 • - Điểm khởi hành: Hà Nội
 • - Điểm đến: Lào Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Tàu hỏa

Hà Nội - Sapa 3 ngày 2 đêm ở nhà người địa phương

 • - Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • - Thời gian: 2 ngày 3 đêm
 • - Điểm khởi hành: Hà Nội
 • - Điểm đến: Lào Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Tàu hỏa

Hà Nội - Sapa 2 ngày 1 đêm ở khách sạn

 • - Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • - Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • - Điểm khởi hành: Hà Nội
 • - Điểm đến: Lào Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Ô tô

Sapa 2 ngày 1 đêm ở nhà người dân

 • - Ngày khởi hành: Hàng ngày
 • - Thời gian: 2 ngày 1 đêm
 • - Điểm khởi hành: Hà Nội
 • - Điểm đến: Lào Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Ô tô
Thong ke