Hà Nội - Sapa 3 ngày 2 đêm

  • - Ngày khởi hành: Hàng ngày
  • - Thời gian: 3 ngày 2 đêm
  • - Điểm khởi hành: Hà Nội
  • - Điểm đến: Lào Cai
  • - Phương tiện vận chuyển: Ô tô

2 days - 1 night in Village

  • - Ngày khởi hành: Daily
  • - Thời gian: 2 Day
  • - Điểm khởi hành: Ha Noi
  • - Điểm đến: Lai Cai
  • - Phương tiện vận chuyển: Bus
Thong ke