Halong Calypso Cruise

  • - Ngày khởi hành: Daily
  • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
  • - Điểm khởi hành: Ha Noi
  • - Điểm đến: Ha Long
  • - Phương tiện vận chuyển: Car
Thong ke