Đặt phòng online

check in
check out
Adults
Children

HA NOI – SAPA HOMESTAY 3 DAYS 2NIGHTS

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 3 days 2 nights
 • - Điểm khởi hành: Hanoi
 • - Điểm đến: Lao cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

HA NOI – SAPA HOTEL 2 DAYS 3NIGHTS

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 3 nights 2 days
 • - Điểm khởi hành: Hanoi
 • - Điểm đến: Lao cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Train

HA NOI – SAPA HOMESTAY 2 DAYS 3NIGHTS

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 ngày 3 đêm
 • - Điểm khởi hành: Hanoi
 • - Điểm đến: Lao cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Train

Hanoi - Sapa 2 days 1 night stay at hotel

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 days 1 night
 • - Điểm khởi hành: Hanoi
 • - Điểm đến: Lao cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

Sapa 2 days 1 night homestay by bus

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Lao cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

2 days - 1 night in Village

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Lai Cai
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Halong Calypso Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Paloma Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Signature Cruise

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Indochina Sails

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: 2 Days 1 Night / 3 Days 2 Nights
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car