Thong ke

Package Hanoi-Halong-Hanoi 229 USD/person (4D3N)

  • - Ngày khởi hành: Bookin
  • - Thời gian: 4 Day 3 Night
  • - Điểm khởi hành: Ha Noi
  • - Điểm đến: Ha Long
  • - Phương tiện vận chuyển: Bus

Package Ha Long bay- Sapa 349 USD/person (6D5N)

  • - Ngày khởi hành: Daily
  • - Thời gian: 6 Day 5 Night
  • - Điểm khởi hành: Ha Noi
  • - Điểm đến: Ha Long - Sapa
  • - Phương tiện vận chuyển: Bus - Airplane