NAM NHÂN VIÊN BUỒNG PHÒNG - KĨ THUẬT

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 11 - 2018

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ NHÀ HÀNG

Thỏa thuận|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 11 - 2018

Nhân viên dọn phòng

5.000.000 - 7.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 12 - 11 - 2018

LỄ TÂN

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 11 - 2018

Nhân viên thu ngân

5.000.000 - 6.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 11 - 2018

Nhân viên nhận đặt Phòng

8.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 11 - 2018

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP TẠI HÀ NỘI

5.000.000 - 7.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 10 - 11 - 2018

Thong ke