Nam Nhân Viên Kỹ Thuật

8.000.000 - 10.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Nữ Nhân Viên Bàn

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Nam & Nữ Nhân viên dọn phòng

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Nam Nữ Lễ Tân

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Nhân viên nhận đặt Phòng

6.000.000 - 8.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Nhân Viên Kế Toán Thuế - kế toán tổng hợp

8.000.000 - 12.000.000|Hà Nội|Nhân viên|Ngày đăng: 22 - 08 - 2019

Thong ke