BỘ TÀI CHÍNH

Địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 22202828
Fax: 04 22208010 - 04 22208020 - 04 22208021
E-mail: support@mof.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.mof.gov.vn

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080 43358 - 04 38455298 - 080 44589
Fax: 04 38234453 - 080 44802
E-mail: ttth@mpi.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.mpi.gov.vn

BỘ NỘI VỤ

Địa chỉ: Số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 62820406 (máy lẻ 1021) - 04 62820405
Fax: 04 62820408
E-mail:
Địa chỉ Website: http://www.moha.gov.vn

BỘ TƯ PHÁP

Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 62739321
Fax: (84.4) 62739359
E-mail: botuphap@moj.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.moj.gov.vn

BỘ CÔNG THƯƠNG

Địa chỉ: Số 54, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 22202101 - 04 22202568
Fax: 04 22202525 - 04 38264696
E-mail:
Địa chỉ Website:http://www.moit.gov.vn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 38468161
Fax: 04 38454319
E-mail: webmaster@agroviet.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.agroviet.gov.vn

BỘ Y TẾ

Địa chỉ: Số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 62732273
Fax: 04 68464051
E-mail: byt@moh.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.moh.gov.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04 38695144 - 04 38697215
Fax: 04 38694085
E-mail: bogddt@moet.edu.vn
Địa chỉ Website: http://www.moet.gov.vn/

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 39437056 - 04 39439731
Fax: 04 39439733
E-mail: ttth@most.gov.vn
Địa chỉ Website: http://www.most.gov.vn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Địa chỉ: Số 51- 53, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39439915
Fax: 04 39439009
E-mail: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn
Địa chỉ Website: http://www.bvhttdl.gov.vn

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Số 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 38269557 - 04 38269556
Fax: 04 38248036
E-mail:
Địa chỉ Website: http://www.molisa.gov.vn

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Số 18, Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04 39435602- 04 39447556
Fax: 04 38263477
Email: office@mic.gov.vn
tonghop@mic.gov.vn
Địa chỉ Website:www.mic.gov.vn

Thong ke