Golden Cyclo Hotel

Address: Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Thong ke