DELUXE HA LONG BAY (Day Trip)

 • - Ngày khởi hành: Daily
 • - Thời gian: Day
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Car

Package Hanoi-day tour- Halong 295 USD/person (5D4N)

 • - Ngày khởi hành: Bookin
 • - Thời gian: 5 Day 4 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

Package Hanoi-Halong-Hanoi 229 USD/person (4D3N)

 • - Ngày khởi hành: Bookin
 • - Thời gian: 4 Day 3 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus

Package Ha Long bay- Sapa 349 USD/person (6D5N)

 • - Ngày khởi hành: Hàng Ngày
 • - Thời gian: 6 Day 5 Night
 • - Điểm khởi hành: Ha Noi
 • - Điểm đến: Ha Long - Sa Pa
 • - Phương tiện vận chuyển: Bus
Thong ke